Let op signalen: mogelijk jongeren tijdens vakantie besneden, achtergelaten of gedwongen gehuwd.

In de vakantieperiode lopen meisjes (tussen 4-20 jaar) uit sommige landen mogelijk risico om besneden te worden. Ook lopen sommige jongeren tussen de 16 en 25 jaar risico op huwelijksdwang en achterlating.

Bijvoorbeeld op vakantie of familiebezoek in het buitenland. De risicogroepen bestaat uit: 

  • Meisjes uit een cultuur waar meisjesbesnijdenis voorkomt. 
  • Jonge vrouwen (vaker) en mannen uit een gesloten gemeenschap met traditionele denkbeelden over rol, positie en seksualiteit van meisjes. 
  • Migratieachtergrond, eercultuur, of orthodox religieus. 
  • Jonge vrouwen en mannen in een sterk afhankelijke positie, zonder netwerk buiten de familie of eigen inkomen. 
  • Personen met een afhankelijke verblijfsvergunning. 

Als professional speel je een belangrijke rol spelen in de signalering en preventie van meisjesbesnijdenis, huwelijksdwang en achterlating. Circuleren er geruchten over een komende besnijdenis van een meisje? Of over een komend huwelijk of een stiekeme relatie? Is een buitenlandse vakantie of familiebezoek gepland naar het buitenland? Is iemand zonder reden afwezig? Of laat iemand voorzichtig zelf iets los?  

Start bij een vermoeden de meldcode Huiselijk Geweld of de Meldcode bij (vermoedens van) eergerelateerd geweld en volg de stappen. Neem overeenkomstig met stap twee van de meldcode contact op met een collega en/of deskundige van Veilig Thuis Gelderland-Midden (ook anoniem) voor advies. Bij een vermoeden van huwelijksdwang en achterlating kun je ook het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating  raadplegen. Bespreek ook met de expert of het, gelet op de veiligheid, mogelijk is om jouw vermoedens met het potentiële slachtoffer te bespreken en wanneer eventueel contact met de ouders van minderjarige (potentiële) slachtoffers mogelijk is. 

Bang om op reis achter gelaten te worden