Huiselijk geweld

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Huiselijk geweld beschadigt het slachtoffer en is strafbaar. Daarom moeten we het proberen te voorkomen.

Huiselijk geweld is geweld dat gepleegd wordt door iemand uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Huiselijk geweld beschadigt het slachtoffer en is strafbaar. Meestal stop het niet vanzelf. Daarom moeten we het proberen te voorkomen. Daders komen uit de huiselijke kring van het slachtoffer. Het gaat dan om partners, ex-partners, gezinsleden, familieleden of huisvrienden. Er is bij huiselijk geweld meestal sprake van een machtsverschil: het slachtoffer is afhankelijk van de pleger. Het geweld kan zowel lichamelijk als seksueel of psychisch zijn. Denk bijvoorbeeld aan slaan of schoppen, schelden, kleineren of dwingen tot seks.

Er zijn verschillende vormen van huiselijk geweld:

Onder (ex-)partnergeweld valt al het geweld tussen partners of ex-partners. Het kan een uit de hand gelopen ruzie zijn, waarbij een partner uit onmacht de controle verliest en dingen zegt of doet die de ander schaadt.  Maar het kan ook gaan om herhaaldelijk en langdurig geweld. Machtsverschillen in de relatie kunnen aanleiding zijn voor het ontstaan van geweld.

In Nederland is ongeveer één op de twintig ouderen slachtoffer van mishandeling door een familielid, huisvriend of kennis, een hulpverlener of mantelzorger. Vaak ben je als oudere

deels of geheel afhankelijk van deze persoon. Als je 65 jaar of ouder bent noemen we dit ouderenmishandeling. Ouderen kunnen met verschillende vormen van mishandeling te maken hebben. Voorbeelden hiervan zijn: fysiek geweld, psychisch geweld als uitschelden, verwaarlozing, beperking van financiële rechten, financiële uitbuiting of diefstal, en seksueel geweld.

Kind-oudermishandeling is huiselijk geweld gepleegd door kinderen en jongvolwassenen tegen hun ouders. Het kan iedereen overkomen. Ouders zijn vaak geneigd om het agressieve gedrag van hun kind goed te praten. Uit de praktijk blijkt dat ouders het lastig vinden om iets te doen om het geweld te stoppen. Ze zijn bijvoorbeeld bang dat een aangifte of melding bij de politie vervelende gevolgen heeft voor het kind. Als er niets aan gedaan wordt, blijft de oudermishandeling bestaan en kan deze zelfs erger worden.

Als iemand seksuele handelingen tegen zijn zin heeft moeten ondergaan of heeft moeten uitvoeren spreek je over seksueel misbruik. Het kan een bekende zijn die je hiertoe dwingt, bijvoorbeeld een vader, broer, tante, hulpverlener, lerares, collega of partner.

Seksueel misbruik is ingrijpend. Soms gaat het gepaard met veel machtsvertoon zoals geweld, bedreigingen en chantage. Het slachtoffer voelt zich machteloos, schaamt zich of voelt zich schuldig. Hierdoor is het moeilijk om erover te praten.

Tijdens een echtscheiding lopen de emoties vaak hoog op. Soms is het zo erg dat er strijd ontstaat, de zogeheten 'vechtscheiding'. Er wordt ruzie gemaakt om bijvoorbeeld de verdeling van de goederen, de alimentatie en de kinderen.

In zo’n stresssituatie kan iemand de controle verliezen en kan er zelfs geweld aan te pas komen. Dit heeft grote, negatieve gevolgen voor het welzijn van de kinderen.

Kinderen, die betrokken zijn bij een complexe scheiding, zijn kwetsbaar. Naast verdriet hebben ze te maken met loyaliteitsproblemen en schuldgevoelens. De schadelijke gevolgen van de scheiding voor het kind zijn vaak moeilijk te herkennen. Meestal gaat het om een combinatie van signalen.

Eergerelateerd geweld is geestelijk of lichamelijk geweld waarmee wordt geprobeerd om de eer van de familie te beschermen of herstellen. In veel bevolkingsgroepen met een groepscultuur is familie-eer erg belangrijk. Denk hierbij aan culturen afkomstig uit het Middellandse Zeegebied, het Midden-Oosten en Zuid- en Centraal-Azië. Eergeweld komt ook voor onder Roma, Hindoestaanse, orthodox-christelijke en Joodse gemeenschappen.

Huwelijksdwang is het dwingen van een meisje, vrouw, jongen of man tot het aangaan van een huwelijk. Bijvoorbeeld door de ouders, familieleden of door andere mensen in de omgeving van het slachtoffer. Het komt voor dat ouders hun kind in hun land van herkomst uithuwelijken en daar achterlaten.

Slachtoffers van een gedwongen huwelijk zijn meestal jong en afhankelijk van hun partner of familie. Vaak hebben ze te maken met geweld of bedreiging. Zij doen meestal geen aangifte uit angst, schaamte of loyaliteit aan de familie.

Meisjesbesnijdenis of vrouwelijke genitale verminking is een ingreep aan de uitwendige geslachtsorganen, waar geen medische noodzaak voor is. Daarbij wordt een deel van of de hele clitoris weggesneden. Het hangt af van de traditie welke vorm gebruikt wordt. Meisjes- en vrouwenbesnijdenis komt met name voor in Afrikaanse landen, het Midden-Oosten en Azië. Bevolkingsgroepen uit deze landen zien de besnijdenis vaak als traditie, een vorm van hygiëne, of een teken van schoonheid. Meisjesbesnijdenis kan levenslang ernstige gevolgen hebben, zowel lichamelijk als psychisch.

In Nederland zien we meisjes- en vrouwenbesnijdenis als een ernstige vorm van mishandeling. Alle vormen van meisjes- en vrouwenbesnijdenis zijn in ons land verboden. Ook meisjes en vrouwen naar het buitenland brengen voor een besnijdenis is strafbaar.

Video van de campagne ‘Het houdt niet op, totdat je iets doet’ om mensen moed en vertrouwen te geven om wél in actie te komen.

Vraag om hulp

Kinderen en volwassenen die in een situatie van huiselijk geweld leven, komen hier bijna nooit zelf uit. Vaak zijn ze emotioneel of financieel afhankelijk van de persoon die hen mishandelt. Meestal is het huiselijk geweld langzaam ontstaan, het was er niet altijd al. Er is eigenlijk altijd hulp van buitenaf nodig om het geweld te stoppen. Om weer te bouwen aan veilige relaties.

Veilig Thuis Gelderland-Midden kan daarbij helpen. We zoeken naar de juiste hulp voor iedereen.

Neem contact op

Hulp nodig?

Of ken jij iemand die hulp nodig heeft? Bel (anoniem) gratis dag en nacht. Of chat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Direct nood?

Bel in noodsituaties altijd direct de politie via 112