Voorlichting voor professionals

Veilig Thuis geeft voorlichting over het (signaleren van) huiselijk geweld of kindermishandeling en over de meldcode.

Neem dan contact op met onze voorlichters

Het doel van voorlichting

Het doel van onze voorlichting is bewustwording, kennisoverdracht en het bieden van handelingsmogelijkheden, uiteraard afgestemd op jullie beroepspraktijk. Samenwerking gebaseerd op partnerschap staat daarbij voorop. In principe vindt de voorlichting plaats op locatie bij de opdrachtgever, maar een voorlichting kan ook online plaatsvinden. Tijdens de voorlichting houden we uiteraard rekening met je beroepsgeheim.