Voorlichting voor professionals

Veilig Thuis geeft voorlichting over het (signaleren van) huiselijk geweld of kindermishandeling. En over het werken met afwegingskaders.

Neem contact op met onze voorlichters

Wil je als professional meer weten over Veilig Thuis? Heb je bijvoorbeeld een vraag over wat er gebeurt na een melding? Of wil je meer weten over de adviesrol van Veilig Thuis? Veilig Thuis geeft hierover voorlichting.  
 

Wil je meer weten over de afwegingskaders en de meldcode? Heb je als professional het idee dat je er nog niet alles van weet? Weet je niet precies hoe je het in de praktijk moet toepassen? De ervaring leert dat niet iedereen alles over de meldcode weet. Daarom geeft Veilig Thuis Gelderland-Midden voorlichting over de meldcode en afwegingskaders. 

Bij een leertafel draait het om een bijzondere manier van samen leren van de praktijk. Je kunt een (geanonimiseerde) casus inbrengen. Deze casus bespreek je samen met een professional van Veilig Thuis. Zo’n gesprek noemen we een leertafel.