Nieuws

Het laatste nieuws

Ook man en LHBTIQA+ personen slachtoffer van huwelijksdwang en achterlating

17-6-2024

Met de zomervakantie inzicht lanceert het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) een campagne ter voorkoming van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor meer onzichtbare groepen, zoals LHBTIQA+ personen die vanwege hun kwetsbare positie ook risico lopen. Deze campagne, benadrukt dat huwelijksdwang en achterlating niet exclusief meisjes treft. Ook jonge mannen worden gedwongen tot een huwelijk. En dat gebeurt niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland, bijvoorbeeld binnen christelijke gemeenschappen. Het LKHA rapporteert een toename in signalen en vragen van professionals rondom dit thema.  

Lees meer

Orange the World campagne: extra aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes

28-11-2023

Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken met geweld. In Nederland is dat zelfs 45 procent van de vrouwen en meisjes. Om daar aandacht voor te vragen is 25 november door de Verenigde Naties benoemd als de Internationale Dag tegen Geweld tegen Vrouwen. Op deze dag start de jaarlijkse campagne Orange the World, tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. De campagne duurt tot 10 december, en de tussenliggende dagen zijn de wereldwijde ‘16 Dagen van Actie tegen Geweld tegen Vrouwen’.

Lees meer