Informatiemiddag ouderenmishandeling Veilig Thuis

Op 13 juni 2024 organiseert Veilig Thuis Gelderland-Midden voor alle thuiszorgmedewerkers in onze regio een voorlichting over Veilig Thuis en ouderenmishandeling, gevolgd door casuïstiekbespreking. We vertellen over wie we zijn en wat wij en jullie zelf kunnen doen bij (vermoedens van) ouderenmishandeling.

Ouderenmishandeling is een groot probleem. 1 op de 20 ouderen krijgt te maken met een vorm van mishandeling. Tegelijkertijd is geweld tegen ouderen soms moeilijk te signaleren, daar willen we samen iets aan doen.

Hoe signaleer je mishandeling? Wanneer en hoe maak je het bespreekbaar? Het komt allemaal aan bod. We beginnen met een voorlichting en gaan daarna in groepjes uiteen om jullie dilemma’s en gewenste casuïstiek te bespreken. Neem gerust je eigen casuïstiek mee, je kunt dit geanonimiseerd inbrengen.

Je bent van harte welkom op donderdagmiddag 13 juni om 13:30 uur. Het programma zal ongeveer twee uur duren en er zijn geen kosten aan verbonden.

Meld je aan vóór 1 juni a.s. via voorlichtingvt@veiligthuisgm.nl    

Vol=vol dus wees er snel bij!