Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en gemeenten

Veilig Thuis en de lokale teams van de gemeenten werken intensief samen om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen.  Deze samenwerking is beschreven in de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en gemeenten.

Onderstaande animatie van Augeo legt de visie op veiligheid en de gefaseerde ketenzorg verder uit. Steeds meer ketenpartners hanteren deze visie als basis voor hun eigen werk en hun samenwerken. Gedeelde taal en gedeelde visie helpen ketensamenwerking vooruit!