Samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en gemeenten

Veilig Thuis en de lokale teams van de gemeenten werken intensief samen om kindermishandeling en huiselijk geweld te stoppen.  Deze samenwerking is beschreven in de samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis en gemeenten.

Meldingen Veilig Thuis voor gemeente Ede geen black box meer

Soms even een stapje terug doen. Dat kan heel fijn zijn voor een sociaal team. Dat merkt de Gemeente Ede. Veilig Thuis-professional Maud van Huffelen staat voor ze klaar. Onder meer door het moeilijke gesprek te voeren bij huiselijk geweld in een gezin.

“Ik help bij een onveilige situatie”, zegt Maud. “Daarmee creëer ik ruimte voor het sociale team. Doordat ze even op afstand blijven, kunnen ze zich daarna beter inzetten voor de echte hulpvraag. Vanuit een goede relatie maken ze dan een plan met én voor het gezin.” 

Meldingen Veilig Thuis voor gemeente Ede geen black box meer