Eergerelateerd geweld

Eergerelateerd geweld is elke vorm van geestelijk of lichamelijk geweld gepleegd vanuit een zogeheten eermotief. Het geweld ontstaat in een reactie op het gedrag (of mogelijk gedrag) van een familielid wat zijn/haar eer kan schenden en daarmee de eer van de familie kan schenden.

Een vorm van huiselijk geweld 

Bij eergerelateerd geweld kan de dreiging of het geweld vanuit meerdere daders/familieleden komen. Het is een vorm van huiselijk geweld.

Hoe herken je eergerelateerd geweld?    

De signalen zijn lastig te duiden als eergerelateerd geweld omdat de signalen erg divers kunnen zijn. Het is van belang om onderscheid te maken tussen het motief van het geweld en daarmee tussen huiselijk geweld of eergerelateerd geweld. Signalen die kunnen duiden op eergerelateerd geweld zijn: 

 • angst voor geweld vanuit familie;
 • gedragsveranderingen en of klachten zoals depressie;
 • negatief zelfbeeld, zelfbeschadiging, eetproblemen en slecht slapen; 
 • wegloopgedrag, (structureel) verzuim van school en of dagbesteding;
 • verminderde prestaties;
 • op zien tegen komende vakantie;
 • (plotseling) gehaald en /of gebracht worden (surveillance) door familieleden;
 • het onthouden van medische zorg;
 • verbreken van sociale contacten zonder duidelijke reden,
 • verandering van kleding;
 • plotselinge aankondiging van verloving en /of huwelijk;
 • roddels in de gemeenschap;
 • geen beschikking meer hebben over identiteitsdocumenten.

Wat kun je als professional doen bij (een vermoeden van) eergerelateerd geweld?

Bij elke vorm van huiselijk geweld en kindermishandeling gebruik je als professional de meldcode ‘Huiselijk geweld en kindermishandeling’. Voor schadelijke praktijken, waaronder eergerelateerd geweld, huwelijksdwang, vrouwelijke genitale verminking en verborgen vrouwen, geldt een aparte meldcode.

Wat kun je als slachtoffer van eergerelateerd geweld doen?

Heb je hulp nodig? Of ken jij iemand die hulp nodig heeft? Bel (anoniem) gratis 0800 2000, dag en nacht. Of chat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Bel in geval van nood altijd direct 112.
 

Neem contact op

Hulp nodig?

Of ken jij iemand die hulp nodig heeft? Bel (anoniem) gratis dag en nacht. Of chat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Direct nood?

Bel in noodsituaties altijd direct de politie via 112