Mijn rechten

Als cliënt van Veilig Thuis Gelderland-Midden heb je rechten. Je kunt je Veilig Thuis-medewerker altijd vragen om meer uitleg.

  • Je hebt recht op privacy.
  • Je hebt recht op een vertrouwenspersoon.
  • Je hebt het recht om een klacht in te dienen.
  • Je hebt rechten over je dossier.

Je kunt bij je Veilig Thuis-medewerker terecht als je gebruik wil maken van je rechten.

Je recht op privacy

Veilig Thuis Gelderland-Midden legt gegevens over je vast als er een melding over je wordt gedaan. Ook is het soms nodig om te overleggen met andere professionals. De medewerker moet je vertellen welke gegevens zijn opgeslagen en met wie er overlegd wordt. Dit hoeft Veilig Thuis Gelderland-Midden niet te doen, als dat niet veilig is voor anderen.

Recht op een vertrouwenspersoon

Je mag altijd iemand meenemen naar de gesprekken met Veilig Thuis. Deze vertrouwenspersoon kan iemand zijn uit je eigen omgeving of een professional. Als je ondersteuning wil van een professioneel vertrouwenspersoon, kun je contact opnemen met onder meer de volgende organisaties:

MEE (cliëntondersteuning Wmo/Wlz)

088-6330000maandag t/m vrijdag 9.00 tot 12.00 uur

Het recht om een klacht in te dienen

Heb je een klacht over bijvoorbeeld de samenwerking met Veilig Thuis of beslissingen die zijn genomen? Bespreek dit dan eerst met de medewerker. Lost dit het probleem niet op, vraag dan om een gesprek met een manager. Biedt dit ook geen goede oplossing, dan kun je de klachtencommissie om hulp vragen. De klachtencommissie is geen onderdeel van Veilig Thuis. Je kunt aan ze uitleggen wat er is gebeurd en waarom je ontevreden bent.

Klachtencommissie over Veilig Thuis Gelderland-Midden

Snelliusweg 1
6827 DG Arnhem

Meer informatie vind je in onze klachtenregeling.

Meer informatie vind je in onze klachtenregeling:

Klachtenreglement.pdf

Rechten over je dossier

Je kunt Veilig Thuis vragen om inzage te geven in het dossier dat over jou gaat. Ook kun je vragen om een afschrift van deze gegevens.

Je kunt feitelijke onjuistheden in je dossier laten verbeteren.

Als je het niet eens bent met de informatie die over jou in het dossier staat, kun je je eigen uitleg geven. Veilig Thuis moet dit dan als Eigen Verklaring toevoegen aan je dossier.

Je kunt vragen om vernietiging van het dossier, bijvoorbeeld als uit onderzoek blijkt dat de melding over jou niet terecht is. Veilig Thuis kan je dossier alleen vernietigen als dit niet schadelijk is voor anderen.

Wil je gebruik maken van je rechten?

Neem dan contact op met je Veilig Thuis-medewerker.

Meer informatie over de werkwijze van Veilig Thuis en je rechten vind je in het handelingsprotocol.

Meer informatie over de werkwijze van Veilig Thuis en je rechten vind je in ons handelingsprotocol:

Handelingsprotocol 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden