Over Veilig Thuis Gelderland-Midden

Lees hier meer over het werk van Veilig Thuis; het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wat is Veilig Thuis?

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met (vermoedens van) 
huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

We zijn er voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een veilige thuissituatie!

Hoe werkt Veilig Thuis?

Veilig Thuis is een hulplijn die je gratis kunt bellen, wanneer je je zorgen maakt om een kind en als je je zorgen wilt delen met professionals?

Wanneer je ons belt, praten wij samen over jouw situatie of die van een naaste waar je je zorgen over maakt. We geven je advies en bespreken of je zelf misschien iets aan de situatie kunt doen. Als de situatie hier te complex of ernstig voor is, dan kun je een officiële melding bij ons doen. Wij leggen uit wat er dan verder gebeurt. Hier lees je daar meer over.

Onze missie

Bijdragen aan een veilige toekomst voor kwetsbare kinderen, partners, gezinnen en ouderen: dat is onze missie.

Met onze professionals werken wij er hard aan om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en te voorkomen.

ISO Certificering

Logo ISO Certificering

Veilig Thuis Gelderland-Midden is ISO gecertificeerd. Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.