Vader zit met een kind op de rand van de stoep te kletsen.

Veelgestelde vragen aan Veilig Thuis

Filter

Advies of hulp nodig?

Je zorgen maken om iemand is niet fijn. Helemaal niet als die zorgen gaan over huiselijk geweld. Zelfs als je twijfelt over wat er aan de hand is, kun je helpen. Dus als je dingen ziet die kunnen wijzen op huiselijk geweld, praat er dan over en vraag om hulp.

Op de website ikvermoedhuiselijkgeweld.nl staat wat je kunt doen. Je kunt in alle gevallen via 0800-2000 bij Veilig Thuis Gelderland-Midden terecht voor advies en hulp. We zijn ook bereikbaar via de chat.

Of iemand wordt mishandeld is soms moeilijk te zien. Toch zijn er een paar dingen waar je op kunt letten. Stil en teruggetrokken gedrag bijvoorbeeld, of juist heel druk gedrag en schrikken van aanrakingen. Als iemand vaak verwondingen heeft op onlogische plekken en daar ongeloofwaardige verklaringen voor geeft, kan dat ook wijzen op huiselijk geweld. Net als een onverzorgd uiterlijk, vieze, kapotte kleren en ongewassen haren. Ouders die schreeuwen tegen hun kind of vaak negatieve dingen zeggen over hun kind. Een partner die je nooit buiten ziet. Iemand die angstig, schrikachtig of depressief is. En mishandeling of verwaarlozing van een huisdier. Ook dat kan allemaal betekenen dat het niet goed gaat in een gezin.

Bij oudere mensen kunnen dit signalen zijn: een slecht verzorgd uiterlijk, urinegeur, blauwe plekken op vreemde plaatsen, somber en lusteloos gedrag, angstig en schrikachtig gedrag, of onderdanig gedrag naar de verzorgende.

De signalen die we hier noemen zijn voorbeelden. Bedenk je dat elke situatie uniek is, en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet klopt. Bel voor een deskundig advies met Veilig Thuis: 0800-2000.

Als getuige van huiselijk geweld is het vaak moeilijk om in te schatten hoe en óf je kunt helpen. Bel dan met Veilig Thuis. Het is áltijd goed om te bellen. Ook als je niet zeker weet hoe ernstig het is, of als je je zorgen maakt over kinderen. Onze mensen geven je advies en helpen je om de situatie te veranderen

Wanneer er direct gevaar dreigt, moet je natuurlijk direct de politie bellen. Bel dan 112.

Het huisverbod zorgt voor een afkoelingsperiode waarin hulpverlening op gang kan komen. Het gaat dan om hulp voor zowel de pleger van huiselijk geweld als hulp voor het slachtoffer en eventuele kinderen.

Als Veilig Thuis een melding binnenkrijgt, moeten wij deze melding beoordelen. Dat staat in de wet.
Veilig Thuis bekijkt:

 • of het thuis onveilig is door huiselijk geweld of kindermishandeling
 • wat er nodig is om de zorgen weg te nemen
 • wie de melding het beste op kan pakken: een lokaal team van de gemeente of Veilig Thuis zelf.

Als het nodig is, komt Veilig Thuis natuurlijk meteen in actie.

Als je hulp nodig hebt, draagt Veilig Thuis de melding over aan het lokale team van de gemeente waarin je woont. Daarna stopt de betrokkenheid van Veilig Thuis. In het lokale team zitten professionals die jou verder kunnen helpen.

Het team neemt contact met jou op om de melding te bespreken. Wat is er aan de hand? Wat is er nodig om problemen op te lossen? Het lokale team bespreekt met jou ook wat er goed gaat thuis en wat je graag zelf wil bereiken. Als er hulp nodig is, dan zorgt het lokale team daarvoor. Ze kunnen jou eventueel ook doorverwijzen naar specialistische zorg.

Iedereen kan een melding bij ons doen. De politie bijvoorbeeld, maar ook leraren, hulp- en zorgverleners, verpleegkundigen, (huis-)artsen, familieleden, buren of vrienden kunnen een melding doen.

Waar bij helpt Veilig Thuis?

Er zijn verschillende soorten huiselijk geweld:

 • Lichamelijke mishandeling, van hardhandig beetpakken tot slaan. Deze vorm van mishandeling is het snelst zichtbaar, vooral als het vaker voorkomt.
 • Psychische mishandeling door uitschelden, beledigen, vernederen, bedreigen of isoleren.
 • Financiële uitbuiting door diefstal, afpersing, het veranderen van het testament en ongewenste bemoeienis met geldzaken.
 • Verwaarlozing door iemand niet goed te verzorgen. Bijvoorbeeld door een kind of oudere niet voldoende of ongezond eten te geven. Of door geen aandacht te geven aan iemand.
 • Seksueel misbruik, bijvoorbeeld ongewenste seksuele handelingen met of in het bijzijn van slachtoffers.

Bedenk je dat elk geval uniek is, en ga op je gevoel af als je denkt dat er iets niet klopt. Bel voor deskundig advies met Veilig Thuis op 0800-2000. Je kunt altijd iets doen.

Huiselijk geweld gaat vaak samen met dierenmishandeling. Dat weten we uit onderzoek. Daarom is het belangrijk om ook als er sprake is van dierenmishandeling hulp te zoeken. Mens en dier zijn daarmee geholpen.

Er zijn verschillende tekenen van dierenmishandeling. Als het dier bijvoorbeeld vaak verwondingen heeft, of zich angstig en teruggetrokken gedraagt, dan kan dat een teken van mishandeling zijn. Een ander teken is verwaarlozing of een ruwe manier van omgaan met het dier.

Er is een speciaal telefoonnummer waar je dierenmishandeling kunt melden: 144. Dit nummer kun je 24 uur per dag, 7 dagen in de week bellen. Als je het gevoel hebt dat er ook mensen worden mishandeld, bel dan met Veilig Thuis. Wij kunnen je verder helpen.

Dit verbod houdt in dat plegers van huiselijk geweld bij ernstige dreiging tien dagen hun woning niet meer in mogen. Ook mogen zij in die periode geen contact opnemen met hun partner of de kinderen. Het huisverbod moet ervoor zorgen dat de situatie niet verder uit de hand loopt.

Burgemeesters mogen een huisverbod opleggen van tien dagen bij (dreigend) huiselijk geweld of (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Afhankelijk van de situatie kan de burgemeester het huisverbod verlengen tot maximaal vier weken. In deze periode zorgt Veilig Thuis dat de hulpverlening start.

Over Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Als je zelf het slachtoffer bent van huiselijk geweld of vermoedt dat iemand in je omgeving dat is, kun je ons bellen voor hulp en advies.

Ook professionals zoals artsen en docenten kunnen bij ons terecht. Samen bespreken we de situatie en gaan we na hoe we jou en/of het mogelijke slachtoffer  kunnen helpen. Ook als je twijfelt of er wel echt iets aan de hand is, kun je Veilig Thuis bellen. Dat kan ook anoniem.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. We zijn een organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies. Veilig Thuis is er voor iedereen die te maken heeft met huiselijk geweld of kindermishandeling. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals. Veilig Thuis helpt, doorbreekt onveilige situaties en zorgt ervoor dat er iets verandert. Veilig Thuis biedt perspectief op een betere situatie waardoor mensen weer toekomst hebben. Mét of zonder elkaar.

Wil je advies en hulp voor de ander en/of voor jezelf? Bij ons kun je vragen stellen of je hart luchten. Je krijgt een hulpverlener aan de lijn die aandachtig naar je verhaal luistert. Deze hulpverlener zet alles voor je op een rij, beantwoordt je vragen en geeft je advies. Ook kijkt de hulpverlener samen met je welke professionele hulp er nodig is. Als je wil, kun je anoniem blijven.

Als er ernstige zorgen zijn over jouw veiligheid of die van gezinsleden, dan kan Veilig Thuis voorwaarden stellen om voor alle gezinsleden een veilige situatie te krijgen.

Veilig Thuis kan ook eerst onderzoek doen. Onze medewerker maakt hiervoor een afspraak bij jullie thuis — natuurlijk alleen als dat kan. Hij of zij verzamelt informatie, praat met jou, je eventuele partner, kinderen en andere naasten. Dat kan familie zijn of bijvoorbeeld de huisarts, een leraar of de wijkagent. Zo krijgen wij een zo goed mogelijk beeld van jullie situatie.

Als uit het onderzoek blijkt dat de thuissituatie niet veilig is, maakt de Veilig Thuis-medewerker afspraken met jullie: dit noemen we de veiligheidsvoorwaarden. Hiermee proberen we een veilige situatie te krijgen voor iedereen. Daarna houden we nog ongeveer 1,5 jaar contact met jou en de hulpverleners. Met deze monitoring bekijken we of we situatie veilig blijft.

Als uit het onderzoek blijkt dat er geen sprake is van huiselijk geweld of kindermishandeling, dan hoor je dat natuurlijk ook.

Contact met Veilig Thuis

Niets. Je kunt Veilig Thuis gratis bellen op 0800-2000, 7 dagen per week, 24 uur per dag.

Het telefoonnummer van Veilig Thuis (0800 – 2000) is 7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar.

De chat van Veilig Thuis Gelderland-Midden is op werkdagen bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur.

Als je belt, wordt je gevraagd om je plaatsnaam in te spreken. Daarmee kom je vanzelf terecht bij het advies- en meldpunt bij jou in de buurt. Is er direct gevaar? Aarzel dan niet en bel 112.

Je kunt anoniem blijven voor de mensen waarover je een melding doet. Als je anoniem wil blijven, vertel dat dan aan ons. Dan delen wij geen informatie over jou met de mensen waarover je een melding doet.

Een geluidsopname van het gesprek maken mag alleen als je dit overlegt met de personen die bij het gesprek aanwezig zijn en als zij ermee instemmen. De opname mag je alleen gebruiken als geheugensteuntje voor jezelf. Je mag die dus niet delen met anderen of gebruiken in procedures.

Professionals

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is er voor professionals. Dit zijn bijvoorbeeld leraren, kinderopvangmedewerkers, verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten. In de meldcode staat wat zij kunnen doen als ze huiselijk geweld signaleren of vermoeden dat het er is.

De meldcode bestaat uit vijf stappen. De precieze invulling van de meldcode verschilt per beroepsgroep.

 1. De signalen in kaart brengen.
 2. Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
 3. Gesprek met de betrokkenen.
 4. Wegen van het huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij twijfels altijd Veilig Thuis raadplegen.
 5. Beslissen over zelf hulp regelen of melden.

Ja, je kan altijd contact met ons opnemen voor anoniem advies. Dat betekent dat er geen gegevens worden vastgelegd op persoon. In een later contact staan deze gegevens dus ook niet geregistreerd.  

Wanneer een professional meldt is het volgens de meldcode hoge uitzondering dat dit anoniem gebeurt (dit is alleen bij direct ernstig gevaar voor de melder of betrokkenen). Als je denkt dat dit het geval is, maak dan altijd gebruik van de adviesfunctie van VT. 

Tenslotte heeft elke professional de verantwoordelijkheid om met de mensen over wie gemeld wordt te bespreken dat je meldt en waarom. 
 

Wanneer Veilig Thuis een melding ontvangt leggen wij deze vast en informeren de betrokkenen hierover. De verbeterde meldcode stuurt professionals richting het melden van geweld in afhankelijkheidsrelaties van structurele aard. Ook als mensen wel hulp willen maar in patronen vast blijven zitten. Veilig Thuis legt gegevens over de aard van de melding vast gedurende 20 jaar. Zo kunnen meldingen die na elkaar of vanuit verschillende melders over hetzelfde gezin of dezelfde betrokkenen worden gedaan aan elkaar verbonden worden. Dat geeft Veilig Thuis inzicht in de aard van de meldingen, de inzet die al gedaan is en het gesprek met de betrokkene en de keten over wat nodig is. 

Na een melding kan Veilig Thuis besluiten de melding direct over te dragen, een onderzoek te doen of de dienst Voorwaarden & Vervolg in te zetten. Deze laatste zetten we in als we direct in gesprek kunnen gaan over het inzetten van hulp. We komen tot dit besluit door de informatie die we hebben zo goed mogelijk te beoordelen, vanzelfsprekend nemen we de betrokkenen mee in deze afweging. Zij zijn de belangrijkste gesprekspartner.

Het is lastig om een gesprek te voeren over geweld of kindermishandeling. Je wilt mensen geen angst aan jagen of de vertrouwensrelatie die je als beroepskracht hebt schaden. Tegelijk is het niet voeren van het gesprek ook vaak schadelijk. Dit blijkt ook uit onderzoek. Zoek contact met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling binnen jouw organisatie of bel met Veilig Thuis, zodat je het gesprek samen kan voorbereiden en bespreken.

Ja dat kan een uitkomst van het adviesgesprek met Veilig Thuis worden. De medewerker VT neemt tijdens het advies gesprek samen met jou de stappen door. Bij een melding moeten de mensen over wie het gaat als eerste geïnformeerd worden, dus het kan zijn dat een vervolgcontact nodig is.