Disclaimer

Begripsomschrijving van onze websitedisclaimer

  1. gebruik(en): alle denkbare handelingen;
  2. de gebruiker: de bezoeker van de website;
  3. de content: alle in de website aanwezige inhoud (teksten, cijfers, getallen en beeldmateriaal).

Onderstaande is van toepassing op iedere pagina van de website van Veilig Thuis Gelderland-Midden

Door de website te bezoeken en de pagina’s te bekijken stem je in met deze disclaimer. De content van de website is door Veilig Thuis Gelderland-Midden met de grootst mogelijke zorg samengesteld toch aanvaardt Veilig Thuis Gelderland Midden geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde.

Intellectuele rechten

Veilig Thuis Gelderland-Midden is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dien je schriftelijk vooraf aan ons te verzoeken. Ben je van mening dat jijzelf auteur bent van tekst of beeldmateriaal op onze website neem dan even contact met ons op. We zoeken samen naar een oplossing!