Wat is Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor iedereen die te maken heeft met (vermoedens van) huiselijk geweld en/of kindermishandeling.

We zijn er voor slachtoffers en plegers, maar ook voor bezorgde omstanders en professionals. Wij zijn er voor kinderen en volwassenen die hulp nodig hebben. Soms kom je er op eigen kracht niet uit. Samen werken we aan een veilige thuissituatie!

Onze missie

Bijdragen aan een veilige toekomst voor kwetsbare kinderen, partners, gezinnen en ouderen: dat is onze missie. Met onze professionals werken wij er hard aan om huiselijk geweld en kindermishandeling te stoppen en te voorkomen.

ISO Certificering

Logo ISO Certificering

Veilig Thuis Gelderland-Midden is ISO gecertificeerd. Dat betekent dat wij voldoen aan de eisen van het kwaliteitsmanagementsysteem ISO 9001.