meisje kijkt in de verte

Voor scholen

Als leerkracht, intern begeleider of schoolleider ben je heel belangrijk voor de kinderen. Je ziet ze bijna iedere dag. Daarom ben je iemand die kan opmerken dat het thuis niet goed gaat. 

Veelgestelde vragen voor scholen

Het is lastig om een gesprek te voeren over geweld of kindermishandeling. Je wilt mensen geen angst aan jagen of de vertrouwensrelatie die je als beroepskracht hebt schaden. Tegelijk is het niet voeren van het gesprek ook vaak schadelijk. Dit blijkt ook uit onderzoek. Zoek contact met de aandachtsfunctionaris huiselijk geweld, kindermishandeling binnen jouw organisatie of bel met Veilig Thuis, zodat je het gesprek samen kan voorbereiden en bespreken.

Wanneer Veilig Thuis een melding ontvangt leggen wij deze vast en informeren de betrokkenen hierover. De verbeterde meldcode stuurt professionals richting het melden van geweld in afhankelijkheidsrelaties van structurele aard. Ook als mensen wel hulp willen maar in patronen vast blijven zitten. Veilig Thuis legt gegevens over de aard van de melding vast gedurende 20 jaar. Zo kunnen meldingen die na elkaar of vanuit verschillende melders over hetzelfde gezin of dezelfde betrokkenen worden gedaan aan elkaar verbonden worden. Dat geeft Veilig Thuis inzicht in de aard van de meldingen, de inzet die al gedaan is en het gesprek met de betrokkene en de keten over wat nodig is. 

Na een melding kan Veilig Thuis besluiten de melding direct over te dragen, een onderzoek te doen of de dienst Voorwaarden & Vervolg in te zetten. Deze laatste zetten we in als we direct in gesprek kunnen gaan over het inzetten van hulp. We komen tot dit besluit door de informatie die we hebben zo goed mogelijk te beoordelen, vanzelfsprekend nemen we de betrokkenen mee in deze afweging. Zij zijn de belangrijkste gesprekspartner.

Ja, je kan altijd contact met ons opnemen voor anoniem advies. Dat betekent dat er geen gegevens worden vastgelegd op persoon. In een later contact staan deze gegevens dus ook niet geregistreerd.  

Wanneer een professional meldt is het volgens de meldcode hoge uitzondering dat dit anoniem gebeurt (dit is alleen bij direct ernstig gevaar voor de melder of betrokkenen). Als je denkt dat dit het geval is, maak dan altijd gebruik van de adviesfunctie van VT. 

Tenslotte heeft elke professional de verantwoordelijkheid om met de mensen over wie gemeld wordt te bespreken dat je meldt en waarom. 
 

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is er voor professionals. Dit zijn bijvoorbeeld leraren, kinderopvangmedewerkers, verpleegkundigen, artsen en fysiotherapeuten. In de meldcode staat wat zij kunnen doen als ze huiselijk geweld signaleren of vermoeden dat het er is.

De meldcode bestaat uit vijf stappen. De precieze invulling van de meldcode verschilt per beroepsgroep.

  1. De signalen in kaart brengen.
  2. Overleggen met een collega. Eventueel raadplegen van Veilig Thuis.
  3. Gesprek met de betrokkenen.
  4. Wegen van het huiselijk geweld en/of kindermishandeling. Bij twijfels altijd Veilig Thuis raadplegen.
  5. Beslissen over zelf hulp regelen of melden.