Werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Alle Veilig Thuis-medewerkers werken volgens het handelingsprotocol. Ze helpen professionals bij het volgen van de stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wet Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Sommige beroepskrachten vallen onder de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Zij moeten bij een vermoeden van huiselijk geweld of het risico daarop de stappen van deze meldcode doorlopen. Daarin staan afwegingskaders die helpen bepalen of er sprake is van acute en/of structurele onveiligheid en of een melding bij Veilig Thuis dus nodig is.

De beroepsgroepen zelf hebben deze kaders opgesteld. In de kaders staan onder meer vragen die de professional moet beantwoorden om de juiste afweging te maken. In de Toolkit meldcode van de Rijksoverheid vind je meer informatie hierover.

Ook als je na het raadplegen van de meldcode twijfelt, kun je bij Veilig Thuis terecht. Wij kunnen dan samen de juiste afwegingen maken. Ook als jouw beroep niet onder de meldcode valt kunnen wij je adviseren en kun je een melding bij ons doen.

De stappen van de meldcode

  1. Signalen in kaart brengen
  2. Overleggen met deskundig collega en evt. Veilig Thuis
  3. Gesprek met cliënt
  4. Wegen van huiselijk geweld / kindermishandeling
  5. Beslissen:
    1. Is melden noodzakelijk
    2. Is hulp bieden / organiseren (ook) mogelijk

Meldcode op je smartphone of tablet

Het ministerie van VWS heeft de gratis app over de meldcode aangepast .Bekijk de video Verbeterde meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling (met ondertiteling).

Ga naar de Apple App store of Google Play store voor de App Meldcode VWS. De kinderopvang en het onderwijs hebben een eigen meldcode-app ontwikkeld.

Handelingsprotocol

Het Handelingsprotocol 2019 is een eenduidige richtlijn voor het handelen van Veilig Thuis-medewerkers. Alle Veilig Thuis-medewerkers handelen hierdoor even zorgvuldig en dat komt de kwaliteit van de dienstverlening ten goede. Voor de professionals buiten Veilig Thuis geeft het protocol een helder beeld van het samenspel tussen hen en Veilig Thuis. En de afwegingen die Veilig Thuis maakt in het meldingsproces.

Meer informatie over de werkwijze van Veilig Thuis vind je in ons handelingsprotocol:

Handelingsprotocol 2019 Veilig Thuis Gelderland-Midden