Tijdelijk huisverbod

Bij een tijdelijk huisverbod mag een pleger van huiselijk geweld een tijdje niet meer in het eigen huis komen. Zo kunnen we in nood goede hulp geven.

Wat is het tijdelijk huisverbod?

Bij een tijdelijk huisverbod mag de pleger van huiselijk geweld en/of kindermishandeling tien dagen niet in de eigen woning komen. In die periode mag de pleger ook geen contact hebben met de achterblijvers (partner, kinderen en/of ouders die in de woning achterblijven). We noemen dit een afkoelingsperiode. Daarin kan de hulpverlening op gang komen. Ook als ernstige vermoedens zijn van huiselijk geweld en/of kindermishandeling kan dit huisverbod worden opgelegd.

De burgemeester in jouw gemeente is degene die het tijdelijk huisverbod kan opleggen. Als het huisverbod is opgelegd gaat Veilig Thuis in gesprek met de pleger en degenen die thuis achterblijven. We nemen dan ook contact op met de huisarts, hulpverleners, school en andere instanties waarmee je te maken hebt. Wanneer het thuis weer veilig is, loopt het huisverbod af. De burgemeester kan het huisverbod verlengen tot maximaal 28 dagen.

Als het huisverbod is afgelopen, stopt de directe betrokkenheid van Veilig Thuis. Het lokale team van de gemeente blijft wel betrokken. Deze hulpverleners blijven met jullie in gesprek en controleren of iedereen zich aan de afspraken houdt. Wij nemen na ongeveer drie, twaalf en achttien maanden weer contact op om jullie en met het lokale team te kijken hoe alles gaat.

Neem contact op

Hulp nodig?

Of ken jij iemand die hulp nodig heeft? Bel (anoniem) gratis dag en nacht. Of chat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Direct nood?

Bel in noodsituaties altijd direct de politie via 112