Signaleren in het onderwijs

Als leerkracht, intern begeleider of schoolleider ben je heel belangrijk voor de kinderen. Je ziet ze bijna iedere dag. Daarom ben je iemand die kan opmerken dat het thuis niet goed gaat. Vaak speelt er niet alleen iets bij het kind, maar hebben ouders zelf iets aangrijpends meegemaakt. Je kunt echt het verschil maken voor een kind en de ouders. 

Het onderwijs

Het onderwijs is een belangrijke ketenpartner voor Veilig Thuis. Het onderwijs heeft een signaleringsfunctie, omdat zij een kind over langere termijn iedere dag zien en daarmee verschil in gedrag kunnen signaleren. Daarnaast is het onderwijs een belangrijke samenwerkingspartner in het herstel van leerlingen die te maken hebben (gehad) met huiselijk geweld of kindermishandeling. De school kan zicht houden of gewerkt wordt aan herstel van veiligheid. 

Vormen mishandeling bij kinderen

Ieder kind heeft recht op een veilig thuis, maar helaas hebben veel kinderen te maken met mishandeling. Deze kinderen hebben hulp nodig om te voorkomen dat kinderen hier ernstige schade van ondervinden, soms zelfs tot hun volwassen leven. In Nederland worden naar schatting 90.000 tot 127.000 kinderen per jaar mishandeld. Dit kan je ook lezen als dat in iedere klas gemiddeld één kind te maken heeft (gehad) met kindermishandeling. 

Er zijn verschillende vormen van kindermishandeling. Te denken valt aan: lichamelijke of psychische mishandeling, lichamelijke of psychische verwaarlozing, seksueel misbruik, getuige van huiselijk geweld, eergerelateerd geweld, huwelijksdwang en achterlating en meisjes- en vrouwenbesnijdenis.
 

In dit filmpje wordt uitgelegd hoe ketenpartners samenwerken volgens de visie op veiligheid: Visie op Veiligheid (Veilig Thuis en Augeo Foundation)