Meldingen Veilig Thuis voor gemeente Ede geen black box meer

“De doorlooptijd is aanzienlijk ingekort”, zegt Roëlle Bouman opgewekt. Roëlle brengt als verbindingsofficier voor de gemeente Ede alle signalen van straf en zorg bij elkaar. Bij politiemeldingen werkt ze nauw samen met Maud van Huffelen van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Maud is opgetogen over die samenwerking: “Niet in de laatste plaats voor gezinnen waarmee vaak al veel aan de hand is.” 

Samenwerkingsverband

Roëlle en Maud (foto links) hebben flink geïnvesteerd in de samenwerking tussen de gemeente Ede en Veilig Thuis Gelderland-Midden. “Zodat meldingen van Veilig Thuis goed binnenkomen in onze gemeente”, vertelt verbindingsofficier Roëlle.

“Mijn functie is acht jaar terug uit nood ontstaan. We hadden niet scherp genoeg wie exact wat deed. Ik ben alle signalen bij elkaar gaan brengen. Om te voorkomen dat iemand bij diverse afdelingen in beeld is, maar wij dat niet van elkaar weten. Ons werk moest aan de voorkant beter op elkaar afgestemd worden.” 

Meldingen Veilig Thuis voor gemeente Ede geen black box meer

Kracht van verbinding 

Onderlinge ruis kan voor heel pijnlijke situaties zorgen. Roëlle: “Er zijn landelijk een aantal nare verhalen waarbij uit inspectieonderzoek bleek dat een kindje was overleden. Het bleek dat partijen niet van elkaar wisten dat ze betrokken waren. Dus soms is het van levensbelang om straf en zorg bij elkaar te brengen. Collega’s in onze sociale teams zijn minder bekend met politie, Openbaar Ministerie en Zorg en veiligheidshuizen. Andersom zijn die organisaties minder bekend met de zorgkant. Als verbindingsofficier maak je de koppeling.” 

Haar functie is geprofessionaliseerd bij de gemeente Ede: “Eén is geen”, benadrukt Roëlle. “Ik heb intussen twee collega’s, Sanae en Wendy. De verbindingsofficieren horen bij het Interventieteam van de gemeente Ede. Voor Veilig Thuis zijn we dé ingang van onze gemeente. Veilig Thuis hoeft bij ons niet zelf meer op zoek naar het juiste contact. Daarmee ontzorgen wij hen. We maken de lijnen korter. Dat zorgt voor meer doorloop in cases.” 

“Er is nog steeds een wachtlijst binnen de gemeente voor hulp”, vervolgt Roëlle. “Maar nu zit bijvoorbeeld bij de tijdelijke huisverboden meestal wel binnen tien dagen een collega van ons sociale team samen met Veilig Thuis bij een inwoner op de bank. Het is soms passen en meten, maar dat lukt bijna altijd en voorheen niet. Ook omdat we goodwill binnen onze eigen organisatie hebben gecreëerd voor het belang van meldingen van Veilig Thuis.” 

Betere samenwerking, betere hulp  

De nabijheid van Veilig Thuis wordt door de gemeente Ede gewaardeerd, zo ervaart Maud. “Wij hebben voor hen een gezicht gekregen. De samenwerking is sterker geworden. Sociale teams hebben niet meer het idee dat Veilig Thuis een melding over de schutting gooit. Ze zijn soms hartstikke druk, maar ik hoor geen ‘nee’ aan de voordeur. Dat is belangrijk, want je wilt mensen direct helpen als het nodig is. Je wilt ze daadwerkelijk in twee dagen terugbellen als je dat aangeeft. Dat vooruitzicht geeft mensen perspectief.” 

“Steeds minder mensen vallen tussen wal en schip”, vult Roëlle aan. “Meer begrip tussen onze sociale teams en Veilig Thuis betaalt zich uit. Zo verschijnt nu vaker eerst je eigen vertrouwenspersoon van het sociale team aan de deur in plaats van meteen iemand van Veilig Thuis. Komen we er niet uit en blijkt het te complex, dan kunnen we altijd bellen met Maud en haar collega’s. Veilig Thuis is nooit te beroerd om mee te denken. Samen zorgen we voor de beste hulp zo dicht mogelijk bij de inwoner.”  

Dankzij Veilig Thuis kan het sociale team van de gemeente soms ook een stapje terug doen. Maud: “Ik help bij een onveilige situatie. Bijvoorbeeld door het moeilijke gesprek te voeren bij huiselijk geweld in een gezin. Daarmee creëer ik ruimte voor het sociale team. Doordat ze even op afstand blijven, kunnen ze zich daarna beter inzetten voor de echte hulpvraag. Vanuit een goede relatie maken ze dan een plan met en voor het gezin.” 

Fijn voor professionals en inwoners 

Maud en Roëlle nemen wekelijks gemiddeld tien politiemeldingen binnen de gemeente Ede met elkaar door. “Zo behouden we het overzicht van hoe het gaat met elke case”, aldus Maud. “Bij nieuwe cases is snel afgestemd of hulpverleners van de gemeente eerst aan zet zijn of Veilig Thuis. Wij vinden het heel prettig schakelen met de verbindingsofficieren. Roëlle en haar collega’s weten exact wat er loopt en speelt. Dankzij hun inzet zijn de meldingen van Veilig Thuis voor de gemeente Ede geen black box meer. Niet in de laatste plaats is dat fijn voor gezinnen waarmee vaak al veel aan de hand is.”