Ook man en LHBTIQA+ personen slachtoffer van huwelijksdwang en achterlating

Met de zomervakantie inzicht lanceert het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating (LKHA) een campagne ter voorkoming van huwelijksdwang en achterlating in het buitenland. Dit jaar is er bijzondere aandacht voor meer onzichtbare groepen, zoals LHBTIQA+ personen die vanwege hun kwetsbare positie ook risico lopen. Deze campagne, benadrukt dat huwelijksdwang en achterlating niet exclusief meisjes treft. Ook jonge mannen worden gedwongen tot een huwelijk. En dat gebeurt niet alleen in het buitenland, maar ook in Nederland, bijvoorbeeld binnen christelijke gemeenschappen. Het LKHA rapporteert een toename in signalen en vragen van professionals rondom dit thema.  

Diny Flierman, manager van het LKHA, benadrukt: "Huwelijksdwang en achterlating zijn een ernstige schending van de rechten van een jongere, waarbij sociale en/of psychische druk wordt uitgeoefend om een huwelijk aan te gaan of te worden achtergelaten. De vaak subtiele druk komt van ouders, familie of breder vanuit de gemeenschap, vaak om te voldoen aan traditionele culturele normen en verwachtingen. Dat kan tot uiting komen in de vorm van een huwelijk of achterlating in het buitenland."  

Ook in Nederland

Hinke van Abbema, projectleider bij LCC+: “Misschien zou je in eerste instantie niet geloven dat huwelijksdwang ook in Nederland plaatsvindt, maar dat is zeker wel het geval, ook binnen het christelijk milieu. Christelijke jongeren lijken een vrije keus te hebben, maar zo vrij is die keus niet als je onderdeel uitmaakt van bepaalde christelijke gemeenschappen. Met name door druk worden jongeren gedwongen tot het kiezen van een witte partner van het andere geslacht die lid is van de eigen gemeenschap. 

 

Deze druk kan verschillende vormen aannemen, van subtiele manipulatie en emotionele chantage tot openlijke bedreigingen en geweld. Voor jonge mensen is deze druk bijzonder verstikkend en schadelijk, omdat zij gedwongen worden hun ware identiteit te verbergen of te ontkennen uit angst voor afwijzing of verstoting. 

Campagne 'Herkenbaar'?

Met de campagne ‘Herkenbaar?’ roept het LKHA op tot meer bewustwording en actie om huwelijksdwang en achterlating tegen te gaan, met specifieke aandacht voor de kwetsbaarheid van mannen maar ook van LHBT+ personen. De campagne biedt informatie, ondersteuning en hulpmiddelen aan professionals (zoals docenten) en aan jongeren om signalen van druk en dwang te herkennen. Meer informatie: www.huwelijksdwangenachterlating.nl  

 

 

Neem bij zorgen contact op met Veilig Thuis Gelderland-Midden