Algemene voorlichting Veilig Thuis

Wil je als professional meer weten over Veilig Thuis? Heb je bijvoorbeeld een vraag over wat er gebeurt na een melding? Of wil je meer weten over de adviesrol van Veilig Thuis? Veilig Thuis geeft hierover voorlichting.  
 

Veilig Thuis geeft voorlichting

Tijdens een voorlichtingssessie ga je met Veilig Thuis in gesprek over de samenwerking. De  voorlichters zijn werkzaam bij Veilig Thuis en kennen het werk vanuit de praktijk. Tijdens de voorlichting kom je meer te weten over:

  • de taken van Veilig Thuis;
  • wat je kunt doen als je zorgen hebt;
  • wat je kunt doen als je een vermoeden hebt van huiselijk geweld en/of kindermishandeling;
  • de verschillende vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling en de gevolgen daarvan. 

Praktische info over de voorlichting 

  • Voor wie? Voor professionals die in Gelderland-Midden werken in het onderwijs, de kinderopvang, de zorg (breed), hulpverlening of bij vrijwilligersorganisaties.  
  • Groepsgrootte? Daar zitten geen restricties aan.  
  • Waar? De voorlichting kan zowel op locatie als online. 
  • Kosten? Neem contact op voor afstemming hierover. Voor een groot aantal sectoren is de voorlichting gratis. 

Interesse of vragen? Mail naar:

Neem contact met ons op om te bespreken wat de mogelijkheden zijn. Als je andere voorlichtingsvragen hebt voor Veilig Thuis horen we dat ook graag.