Digitaal spreekuur Ouderenmishandeling van de LAVOW

De Lokale Alliantie Veilig Ouder Worden (LAVOW) organiseert dit jaar vier keer een digitaal spreekuur rondom Ouderenmishandeling met een centraal thema. Een deskundige licht in een half uur het thema toe en daarna is er een half uur ruimte om vragen te stellen. 

Over ouderenmishandeling

Ouderenmishandeling, je komt er zeker mee in aanraking. Denk aan schending van rechten, lichamelijke en/of psychische mishandeling, verwaarlozing, seksueel misbruik en financiële uitbuiting. Het thema kent vele aspecten. Hoe meer kennis je erover hebt, hoe beter je de signalen ziet. Je er mee aan de slag kunt en veiligheid kan bieden. Een belangrijke taak van jou als professional!
 

Spreekuren

5 maart Veilig Thuis: Heb je vermoedens van Ouderenmishandeling maar twijfel je over de aanpak? Neem contact op met Veilig Thuis voor advies. Hoe dat werkt en wat er bijvoorbeeld t.a.v. je anonimiteit gewaarborgd wordt, komt in dit digitaal inloopspreekuur aan bod.
23 mei Cybercriminaliteit / financieel misbruik: Hoe herken je het? Wat kun je eraan doen?
17 september Signalen van ouderenmishandeling: Waar moet je op letten? Hoe kun je het gesprek hierover aan gaan?
28 november Bewindvoering / levenstestament / mentorschap / onder curatele stellen: Welke voorzorgsmaatregelen zijn er om ouderenmishandeling te beperken?

Het digitale spreekuur is van 11.45 – 12.45 uur.  

Aanmelden

Melden kan door te mailen naar: casuistiekbesprekinglavow@gmail.com

Graag aangeven: datum & thema, je functie, organisatie, telefoonnummer en eventueel de vraag die je hebt.  

De digitale inlog krijg je een week van tevoren. 

Kortom, in 2024 samen met collega professionals ieder kwartaal een uurtje stilstaan bij een specifiek thema t.a.v. ouderenmishandeling: kort & krachtig geïnformeerd worden, uitwisselen waar je in de praktijk tegenaan loopt en met adviezen van collega’s weer effectief verder kunnen.  

We hopen je in 2024 te ontmoeten bij het digitale spreekuur van de LAVOW! 

*Een netwerk van organisaties en bedrijven in Arnhem die allemaal wel eens in aanraking komen met signalen van financiële uitbuiting of andere vormen van ouderenmishandeling. Wij bundelen kennis om een bijdrage te leveren aan het terugdringen en bespreekbaar maken. Wil je meer weten en/of deelnemen aan de LAVOW? Neem contact op met Moviera via alliantiearnhem@moviera.nl 

Ouderenmishandeling