Geen achterwacht Vertrouwensarts beschikbaar 24/7

In Gelderland werken de 3 Veilig Thuis organisaties samen om de 24/7 bereikbaarheid vorm te geven. Vanaf 1 april 2024 is er voor deze bereikbaarheid geen vertrouwensarts meer beschikbaar als achterwacht in de avonden, nachten en weekenden.

Concreet betekent dit dat de medewerkers van de Bereikbaarheidsdienst met je meedenken wanneer je belt, en je adviseren. Zij kunnen echter niet langer direct consult halen bij de Vertrouwensarts. Vanzelfsprekend organiseren zij altijd een contact met een vertrouwensarts op de eerstvolgende werkdag.

We betreuren deze situatie en zijn ons ervan bewust dat dit tot mogelijk kwaliteitsverlies in onze dienstverlening kan leiden. Wel willen we aanmerken dat de bereikbaarheid buiten kantoortijden van de vertrouwensarts, in tegenstelling tot de 24/7 bereikbaarheid, geen wettelijke taak van Veilig Thuis is. Daarnaast is de 24/7 bereikbaarheid gewaarborgd.

Hoe is deze situatie ontstaan?

In de afgelopen jaren hebben de 3 Veilig Thuis-organisaties in Gelderland met elkaar de 24-uurs achterwacht van de Vertrouwensartsen vormgegeven. Door het teruglopend aantal vertrouwensartsen is het al langere tijd een uitdaging om deze bereikbaarheid goed te borgen. Dit is een landelijk probleem.

Onze hoop was gevestigd op een aantal projecten die binnen het Landelijk Netwerk Veilig Thuis en de Vereniging van Vertrouwensartsen lopen. Deze moeten leiden tot meer instroom van vertrouwensartsen en meer duidelijkheid geven over de dienstenstructuren. Helaas heeft dit traject nog onvoldoende opgeleverd.

Het afgelopen jaar hebben we samen met de vertrouwensartsen van de Veilig Thuis-regio’s in Zuid Nederland (Zeeland, Brabant en Limburg) een gezamenlijke achterwacht georganiseerd. Door vertrek van vertrouwensartsen en leeftijdsspecifieke afspraken (geen achterwacht bij 55+), is ook hier geen sluitend rooster meer te maken.

Impasse

Dit betekent dat er een impasse is ontstaan. Om deze impasse te doorbreken hebben wij als Directeuren Veilig Thuis Gelderland (Zuid, Midden en NOG) besloten te stoppen met de beschikbaarheidsdiensten (achterwacht) van vertrouwensartsen in de avonden, nachten en weekeinden. Hierbij willen we dan ook aan alle instanties laten weten dat deze dienstverlening in onze regio’s stopt.

Wij zoeken naar een oplossing, maar verwachten niet deze op korte termijn te kunnen leveren. Tijdens kantooruren zijn de vertrouwensartsen 5 dagen in de week bereikbaar voor overleg.

Wat betekent dit?

In geval van zorgen rondom veiligheid en/of een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling in de avonden, nachten of de weekenden, kun je net als altijd contact opnemen met de 24/7 bereikbare dienst van de Veilig Thuis organisaties in Gelderland (0800-2000).

Hier wordt je te woord gestaan door één van onze VT medewerkers. Zij denken met je mee en geven advies over de casus. Indien nodig kunnen zij contact leggen met Spoedeisende Zorg van Jeugdbescherming Gelderland (als het gaat om minderjarige kinderen). Wanneer de inschatting is dat het nodig is om te overleggen met de Vertrouwensarts zullen zij een bericht sturen naar het Team medische expertise en de Vertrouwensarts vragen de eerstvolgende werkdag contact met je op te nemen.

Daarnaast kan de VT medewerker van de Bereikbaarheidsdienst je adviseren contact te hebben met een forensisch arts (FMEK) of met het LECK.

Vragen?

Heb je vragen naar aanleiding van bovenstaande? Dan ga ik hierover graag in gesprek met je via, of je kunt mailen naar info@veiligthuisgm.nl.