Signalen eergerelateerd geweld soms lastig te zien

Eergerelateerd geweld komt steeds vaker voor in Nederland. Veilig Thuis Gelderland-Midden kreeg in 2022 45 meldingen over deze geweldsvorm. “Het komt voor bij families die erg verbonden zijn met elkaar, ook wel een familiecultuur genoemd” vertelt Lidewij Wejden. Lidewij is gedragswetenschapper en voorzitter van de interne expertisegroep eergerelateerd geweld Veilig Thuis Gelderland-Midden. “Het speelt bij families waar je gezamenlijk verantwoordelijk bent voor de morele reputatie van je familie’.

Het is niet eenvoudig eergerelateerd geweld te herkennen. De signalen kunnen heel wisselend zijn. “Het kan gaan om plotselinge gedragsveranderingen bij een jongen/man of meisje/vrouw,” licht Lidewij toe. “Denk aan frequent verzuim van school of werk, ineens gehaald of gebracht worden door familieleden of kennissen of verandering van kleding.”

Wat doet Veilig Thuis bij een (vermoeden van) eergerelateerd geweld? 

“Als wij een adviesvraag of melding binnen krijgen denken wij mee met het slachtoffer of de professional die vermoedens heeft. We wegen signalen en bespreken zorgen.  We stellen vragen om zicht te krijgen op het familiesysteem. Vaak maken we een familieschema. Dan hebben we meer inzicht in de familieleden en -banden. We gebruiken het stappenplan eergerelateerd geweld. We vragen veel uit en maken altijd afspraken over de directe veiligheid.
Lidewij vervolgt: “We werken samen met andere organisaties, zoals de politie, het Landelijk Expertisecentrum Eergerelateerd Geweld, het Landelijk Knooppunt Huwelijksdwang en Achterlating en verschillende opvanglocaties.

Signalen zijn soms lastig te zien

“Eergerelateerd geweld staat nog niet op ieders netvlies en signalen zijn soms lastig te zien,” vertelt Lidewij. “Die signalen komen soms uit verschillende hoeken en die moeten gebundeld worden. We denken graag mee, wegen gezamenlijk signalen en betrekken andere partners voor afstemming of advies. In 2022 hebben we 45 meldingen over eergerelateerd geweld ontvangen. In 2021 waren het er 26. De meldingen komen met name van professionals (politie, school, hulpverlening) en van mensen die om de familie heen staan.”

Heb je twijfels of maak je je zorgen?

Neem voor advies of het doen van een melding contact op met Veilig Thuis Gelderland-Midden. Dit geldt voor slachtoffers, omstanders, daders en professionals. Dat kan voor advies of het doen van een melding. Bel (anoniem) gratis 0800 2000, dag en nacht. Of chat op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur. Bel in geval van nood altijd direct 112.

Meer weten over eergerelateerd geweld?

Kijk voor meer info op Eergerelateerd geweld