Succesvolle pilot bij Veilig Thuis

Stream team is de flitsende naam van een pilot waarmee Veilig Thuis Gelderland-Midden hoge ogen heeft gegooid. Vier pas afgestudeerde professionals werkten samen in dit team en hebben in de zomerperiode veel meldingen verwerkt.

De pilot is en de medewerkers zijn door Peter Eijkelkamp begeleid. Hij is bureaudienstmedewerker bij Veilig Thuis (VT). In de zomerperiode gaan veel VT-collega's met vakantie, maar het werkt blijft doorgaan. Ook dan komen er meldingen binnen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Als de collega’s dan weer beginnen, moet er achterstallig werk worden weggewerkt. “Zo begin je na de vakantie niet fijn”, vertelt Peter. “Ons streven is om cliënten niet te laten wachten. We hebben de mogelijkheden onderzocht om een tijdelijk team te bouwen. Daaruit is de pilot van Stream Team ontstaan.”  

31 mei zijn de jonge professionals begonnen met als belangrijke taak het verwerken van de politiemeldingen. De eerst twee weken zijn ze getraind en vervolgens nog twee weken gecoacht-on-the-job. Nu zit hun taak erop. Op de laatste werkdag spreken we Daphne en Fenna, beiden hebben HBO-pedagogiek gestudeerd. Daphne heeft dit nog aangevuld met een master orthopedagogiek. En beiden gaan nu de arbeidsmarkt op met de werkervaring van VT in hun rugzak. Fenna: “Het is heel waardevol geweest, ook heel leerzaam. Ik ben als professional gegroeid.” Daphne bevestigt dat. Beiden zullen in de toekomst in hun werk te maken krijgen met VT als het gaat om kindermishandeling of huiselijk geweld. Daphne gaat bij een GGZ aan de slag en Fenna als jeugdconsulent bij een gemeente. “Het is een hele mooie leerervaring ook in samenwerking met andere organisaties.” Beide dames vertellen enthousiast over de afgelopen vier maanden.  

Hun werk bestond uit een melding van de politie uitzoeken. Uit een digitale map pakt een lid van het team een casus en daarmee begint het werk voor VT. Eerst wordt ervoor gezorgd dat de melding voor iedereen  –  het slachtoffer en de melder - helder is. Dan zoeken in het digitale systeem ‘Myneva’ of betrokkenen bekend zijn bij Veilig Thuis of is één van de betrokkenen al bekend bij politie, Raad voor de Kinderbescherming of bij het wijkteam. Alles wordt uitgezocht en als de casus op papier staat, wordt gewikt en gewogen wat nodig is in deze situatie. “En dat gebeurt altijd vanuit het 4-ogen principe”, vertelt Peter. “Er kijkt dus een collega mee.”  

In het begin was het wennen voor de jonge professionals. Peter: “Ze hebben allemaal een hulpverleningsopleiding gedaan, maar wij verlenen geen hulp. Daar moesten ze wel even aan wennen.”  

Fenna en Daphne hebben meer inzicht gekregen in de rol en positie van VT en veel geleerd over gesprekstechnieken. Beiden vertellen dat stage lopen bij VT enorm gewild is bij de opleidingen. Fenna: “Je hebt status als je bij VT stage hebt gelopen. VT heeft heel andere vraagstukken.” Peter vult aan: “Als je stage loopt bij ons, de Raad voor de Kinderbescherming of Jeugdbescherming kun je in de toekomst op meer plaatsen terecht.” Daphne is het daarmee eens: “Je hebt veel meer opties, daarom zijn de stages gewild.” 

Peter: “Dit was geen stage, maar een hele mooie, waardevolle werkervaring.” 

De vier jonge professionals hebben de afgelopen maanden met veel succes 175 meldingen van de politie  verwerkt. Soms was het pittig, omdat ze direct wilden helpen, maar ze vervulden al snel de rol die hoort bij VT: goed inzicht krijgen in een casus en advies geven waar wel hulp kan worden geboden. Beiden hebben een goed beeld gekregen van wat VT doet en hoe de organisatie zich verhoudt naar andere instanties en dat is voor hen een grote meerwaarde voor de toekomst.  

Peter kan met een goed gevoel terugkijken op de pilot die is afgerond. De evaluatie moet nog plaatsvinden, maar hij heeft tot nu alleen maar positieve reactie gekregen van zijn naaste collega’s, die na de vakantie niet tegen een torenhoge achterstand hoefden aan te kijken, maar ook positieve reacties van politie en gemeenten. Verschillende collega-VT organisaties hebben al interesse getoond en zijn benieuwd naar de evaluatie en als het aan Peter ligt, zet VT volgend jaar weer een Stream Team in.  

Stream team