Wat gebeurt er als er wordt gebeld?

Het is het eerste aanspreekpunt wanneer je contact opneemt met Veilig Thuis: de bureaudienst van Veilig Thuis Gelderland-Midden of team Toegang van Veilig Thuis Noord Oost Gelderland.

Tijdens het gesprek

Elke melding of adviesvraag komt bij een medewerker binnen. Passend bij de situatie geven zij advies of maken ze een melding. Een verantwoordelijke en belangrijke rol!

‘Bureaudienst, goedendag’. Daar begint het mee. De beller komt met een adviesvraag of een melding. Centraal staat de vraag ‘is er sprake, of een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld?’.

Tijdens het aanhoren van het verhaal worden er veel vragen gesteld. Daarna wordt per situatie gekeken wat logische vervolgstappen zijn: volstaat het om alleen advies te geven of moet er een melding worden gedaan?

Adviesfunctie Veilig Thuis

Veilig Thuis is er voor inwoners én professionals. Van vertrouwenspersonen op scholen, tot fysiotherapeuten en van verloskundigen tot artsen. Professionals kunnen Veilig Thuis benaderen voor een adviesgesprek. Een advies is altijd anoniem. Ook bij twijfel is het belangrijk om contact met Veilig Thuis op te nemen. De medewerkers zijn getraind om mee te denken en te adviseren over mogelijke vervolgstappen volgens de stappen van de meldcode.

Adviesvragen

Jaarlijks worden beide Veilig Thuis organisaties in totaal 11.500 telefonisch of per chat benaderd voor advies.

Adviesvragen worden altijd anoniem behandeld. Dit kunnen vragen zijn van bijvoorbeeld psychologen, leerkrachten of omstanders die niet weten hoe ze moeten reageren op een situatie. Veilig Thuis biedt dan ondersteuning en advies op het gebied waar nodig is.

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt kindermishandeling en huiselijk geweld.