Week tegen Kindermishandeling: ‘Praat met elkaar’

‘Praat met elkaar’. Dat is het thema van de 10de editie van de Week tegen Kindermishandeling. “In Nederland worden naar schatting minimaal tussen de 90.000 en 127.000 kinderen verwaarloosd, mishandeld of misbruikt en zijn er nog tientallen kinderen die sterven door kindermishandeling.

Samen hebben we een belangrijke verantwoordelijkheid om de veiligheid van deze kinderen te vergroten. De Week zorgt voor extra aandacht voor kindermishandeling en huiselijk geweld. Dat maakt het een goed vehikel voor professionals om het thema op de werkvloer bespreekbaar en onder de aandacht te brengen'’, aldus Charlotte Dopper, projectleider Duurzame Veiligheid bij het Nederlands Jeugd instituut (NJi).

Praten over kindermishandeling kan moeilijk zijn. Soms weet je als professional niet hoe je het gesprek moet aanvliegen, is er twijfel of je het wel goed ziet of denk je dat jij het allemaal zelf hoort te weten. Ook lijkt er nooit een juist moment te zijn om het gesprek erover te beginnen. Tegelijkertijd zien we dat praten het verschil maakt. Voor kinderen én ouders, voor collega´s en voor de professionals zelf. "Zorg daarom met elkaar voor een veilige plek waar de professionals op straat, zoals een agent, jongerenwerker of boa, hun onderbuikgevoelens over kindermishandeling kunnen delen", zegt Nicole Langeveld, adviseur Veiligheid en Zorg bij het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).  

Organisatoren

De Week tegen Kindermishandeling (14 tot en met 20 november) wordt mede georganiseerd door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in samenwerking met Movisie, het Nederlands Jeugd instituut (NJi), Veilig Thuis, het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) en de Raad voor de Kinderbescherming.
Meer weten?