Workshop Veilig Thuis voor (para-)medici is geannuleerd

Ben je huisarts, tandarts, fysiotherapeut, POH-GGZ, psycholoog of jeugdarts? Dan ben jij en collega’s uit de medische sector speciaal uitgenodigd voor deze workshop. Helaas is deze workshop geannuleerd. 

De workshop van de gemeenten Barneveld, Scherpenzeel en Nijkerk op 14 en 15 november twee congresdagen in de week tegen kindermishandeling gaat niet door. 

De opzet was als volgt: 
Deze workshop geeft de deelnemers duidelijkheid over kindermishandeling en huiselijk geweld. Aan de hand van casuïstiek nemen de medewerkers van Veilig Thuis Gelderland-Midden je mee naar een bijzonder vakgebied. Zij maken je wegwijs op het soms schemerige pad van zorgen, weten regelgeving, professionele ruimte en grenzen en van verwachtingen van Veilig Thuis. 

  • Wat kun jij vanuit jouw professie waarnemen bij een patiënt? 
  • Waar begint en eindigt het beroepsgeheim van professionals en hoe verhoudt zich dat tot de (afwegingskaders van de) meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling en verschillende beroepscodes? 
  • Wat kan de betekenis zijn van Veilig Thuis voor professionals in het contact met Veilig Thuis, bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling? 
  • Wat is de rol van de vertrouwensarts binnen Veilig Thuis en wat kan zij voor je betekenen?