Aanzienlijk kortere doorlooptijd politiemeldingen gemeente Ede

"De doorlooptijd is aanzienlijk ingekort", zegt Roëlle Bouman opgewekt. Roëlle brengt als verbindingsofficier voor de gemeente Ede alle signalen van straf en zorg bij elkaar. Met succes.

Bij politiemeldingen werkt Roëlle nauw samen met Maud van Huffelen van Veilig Thuis Gelderland-Midden. Maud is opgetogen over die samenwerking: "Niet in de laatste plaats voor gezinnen waarmee vaak al veel aan de hand is."

Benieuwd naar hoe Roëlle en Maud samenwerken en wat dat oplevert?

Meldingen Veilig Thuis voor gemeente Ede geen black box meer

Maud (links) van Veilig Thuis en Roëlle van de gemeente Ede.